Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ Nội dung
0966517166
Đối tác
qc1quangcao trai2
MUA HÀNG/ SHOPPING

 

Hướng dẫn mua hàng/ Shopping
     

1) Duyệt và chọn sản phẩm
2) Thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn
3) Các bước thanh toán: 

    Bước1 - Xem thông tin giỏ hàng:

        - Hệ thống hiển thị các thông tin về sản phẩm bạn đã đặt mua như chủng loại, đơn giá, số lượng, trị giá,...

        - Nếu muốn trả lại sản phẩm đã chọn (không mua nữa), bạn nhập vào số lượng của sản phẩm đó bằng "0".

        - Mỗi lần thay đổi số lượng của sản phẩm, bạn nhớ phải click vào nút "Cập nhật giỏ hàng" để hệ thống ghi nhận lại những thay đổi trong giỏ hàng của bạn trước khi click chọn "Đặt hàng" để sang bước kế tiếp. 
        - Bạn ghi đầy đủ thông tin để gửi về hệ thống cửa hàng.

 

    Bước 2 - Xem hóa đơn:

        - Hệ thống sẽ hiển thị hoá đơn mua hàng của bạn, nếu đồng ý bạn click "Đặt  hàng" để kết thúc việc đặt mua hàng.

    Bước 3 - Kết thúc:

        - Hệ thống sẽ gởi email xác nhận đơn hàng cho bạn, nhân viên cửa hàng sẽ liên hệ với bạn để giao hàng theo yêu cầu.

Shopping guide / Shopping

1) Browse and select products
2) Add product to your cart
3) Payment Steps:
Step1 - View cart information:
- The system displays information about the products you have purchased such as type, unit price, quantity, value, ...
- If you want to return the selected product (no purchase anymore), you enter the quantity of that product by "0".
- Each time you change the number of products, you must click on the "Update Cart" button so that the system can record the changes in your cart before clicking "Order" to next step. .
- You write the information to send to the store system.
Step 2 - See invoice:
- The system will display your purchase invoice, if you agree you click "Order" to finish the order.
Step 3 - Finish:
- The system will send an order confirmation email to you, the store staff will contact you for delivery on request.
 
 
 
^ Về đầu trang